Calefacció a Barcelona

A l’hora de dotar d’escalfor el teu habitatge o oficina, disposes de diverses solucions per a donar resposta a les teves necessitats d’eficiència energètica i estalvi. Per això, amb JAG Alcaide, a més d’estar assessorat per tal de conèixer quina és la instal•lació que més s’adapta al que busques, comptaràs amb la confiança d’un equip professional que instal•larà la teva calefacció complint amb tots els requisits i normatives de seguretat necessàries per a que, un cop acabada, només et preocupis de gaudir-la.

Les instal·lacions de calefacció es dissenyaran tenint en compte tant criteris tècnics com els comentaris del client respecte a la temperatura operativa que vol tenir dins del seu habitatge o a la ubicació dels radiadors per raons estètiques. Es comentarà sempre amb el client els pros/contres de les diverses ubicacions plantejades, raonant sempre amb arguments tècnics per poder acordar quina és la millor solució.

Es realitzaran les instal·lacions sempre amb materials de primera qualitat (Totes les tuberes seran de coure),  i s’intentarà que aquestes es vegin lo mínim possible. A més, si el client ho desitja, es podrà oferir altres tipus de radiadors de disseny per fer la instal·lació de calefacció més atractiva.

Les nostres instal·lacions seguiran sempre les directrius marcades pel Reglament d’Instal·lacions tèrmiques (RITE RD2013), calculant la potencia calorífica necessària a instal·lar a partir dels valors marcats pel reglament. El càlcul a més es farà habitació per habitació, mai seleccionant tota la casa com si la necessitat calorífica d’aquesta fos uniforme. Es tindran en compte aspectes com les parets interiors/exteriors, la posició de l’habitatge dins l’edifici, la orientació geogràfica d’aquesta (Quines habitacions queden al nord etc.)

A més, en cas de voler realitzar una nova instal·lació de calefacció on no existia abans, t’aconsellarem quina és la caldera que s’adapta millor a les característiques de la teva llar. No només tindrem en compte la superfície en metres quadrats d’aquesta, sino també la potencia calorífica de la calefacció a instal·lar, i la demanda d’ACS (Aigua calenta sanitària) que l’habitatge requereixi.

 

ZWCB25-2C Barcelona

Caldera Junkers mixta de condensació ZWBC5-2C