Entrades

Condensing boiler Junkers ZW BC25-2c

Ara que està a punt de sortir del forn la nova llei que impedeix la instal·lació de les conegudes com a “calderes convencionals” o estanques, cada dia son més els clients que s’acosten a les nostres oficines amb la mateixa pregunta: Què son les calderes de condensació? Què les diferencia d’una caldera normal?

Doncs bé, en aquest escrit pretenem explicar d’una forma més simplificada quin és el funcionament d’aquest tipus de calderes, els seus avantatges respecte les calderes convencionals i les seves particularitats.

Junkers ZW BC25-2c Condensación

Interior d’una caldera Junkers ZWBC25-2C de condensació

Característiques de les calderes de condensació

La principal diferencia que té una caldera de condensació respecte d’una de convencional és la seva eficiència energètica. Aquesta variable es veu traduïda en el rendiment de la caldera: Una caldera de condensació pot arribar a tenir un rendiment d’un 111% en condicions òptimes, mentre que les convencionals es mantenen en  un rendiment proper al 80%.

Què vol dir que el rendiment sigui més alt? El concepte de rendiment en física s’expressa de la següent forma:

Formula calcul rendimient

Això vol dir que quan més alt sigui el rendiment, la caldera necessitarà menys energia per a obtenir l’escalfor que l’usuari requereix, consumint d’aquesta forma menys gas.

El fet de poder oferir un 111% de rendiment implica doncs un avantatge molt gran de les calderes de condensació respecte les seves competidores. Tanmateix aquesta dada cal matisar-la. Aquest rendiment s’obté només en condicions òptimes, és a dir, en instal·lacions que tinguin una tirada de tubs de calefacció molt gran o bé en instal·lacions de sol radiant per aigua.

Això es deu a que el secret de l’elevat rendiment d’aquestes calderes es troba en que aprofiten l’escalfor generada pels fums que s’expulsen a l’exterior per reescalfar l’aigua. Per poder reutilitzar aquesta escalfor és necessari que es donin dos circumstancies: D’una banda cal que s’escalfi l’aigua a temperatures menors de les que escalfen les calderes convencionals (60 – 70 Cº en el cas de les de condensació) i que hi hagi una gran distancia entre l’anada del circuit de calefacció i el retorn del circuit a la caldera  per tal que doni temps que l’aigua es refredi i retorni a la temperatura perfecta per poder reaprofitar els gasos (35 – 40º).

Com podreu deduir, en la majoria de casos aquestes condicions no es donen, per això i en contra del que diuen moltes empreses que prometen rebaixes en el consum de gas de fins un 35% només per instal·lar una caldera de condensació, en la majoria d’ocasions realitzar el canvi d’una caldera convencional a una de condensació suposa un estalvi de gas relativament baix.

Un altre punt a tenir en compte relacionat amb les calderes de condensació, i en el que estan molt per davant també de les seves competidores, és en les baixes emissions de CO2. Les calderes de condensació poden arribar a emetre un 75% menys d’emissions de CO2 a l’atmosfera que les calderes convencionals. Això es degut a que gran quantitat dels gasos es reaprofiten per tornar a escalfar l’aigua, i per tant no son emesos a l’atmosfera.

El reaprofitament d’aquests gasos també té les seves parts negatives,  ja que per tal d’instal·lar una caldera de condensació és necessari que aquesta vagi connectada a un desaigua de forma que s’evacuïn tots els condensats que s’han utilitzat prèviament per reescalfar l’aigua.

Junkers ZW BC25-2C condensació

Inferior caldera ZW BC25-2C