Terra radiant

s_radianteEl terra radiant és un tipus de climatització invisible que consta d’una sèrie de circuits de canonades integrats en el terra o en el sostre, a través dels quals circula aigua a la temperatura que vostè desitgi per proporcionar calor o fred, segons l’època de l’any, creant un ambient confortable sense moviment d’aire.

L’aigua que circula a través de les canonades és impulsada a temperatura temperada, entorn dels 40ºC a l’hivern i als 16ºC a l’estiu aconseguint la temperatura ideal i un estalvi en el consum d’energia.

A més es tracta d’un sistema higiènic i saludable amb un rendiment a llarg termini que no resseca ni humiteja l’ambient i és perfecte per a habitatges, hotels, gimnasos, centres comercials, indústria…etc.

Dins de les varietats de terra radiant podem oferir-li:

  • Calefacció de terra radiant per a superfícies a la intempèrie.
  • Calefacció de terra radiant per a sòls flotants.
  • Calefacció de terra radiant per a gespa.
  • Calefacció de terra radiant per a superfícies industrials.

La instal·lació del terra radiant la realitzem amb tub de polietilè reticulat per peròxid amb capa protectora contra la difusió d’oxigen marca REHAU, que ofereix la tecnologia alemanya més capdavantera i fiable. L’eficàcia d’aquest material, més la regulació de les calderes Junkers, ofereix una combinació insuperable avalada per múltiples muntatges efectuats per la nostra empresa, com el qual podrà observar si clica en el següent enllaç.