Instal·lacions de gas

A J.A.G. Alcaide ens ocupem de tot tipus d’instal·lacions de gas i modificacions de les mateixes, ja sigui instal·lació d’una nova escomesa de gas, modificació de l’escomesa ja existent, reparació de possibles defectes que s’hagin pogut originar en la mateixa.

També oferim la forma més interessant i beneficiosa de gestionar la contractació del subministrament de gas amb la companyia ja que ens assegurem que la instal·lació compleixi amb les especificacions tècniques que exigeix la normativa vigent, assessorament i solucions per a l’adequació a normes, en cas que existeixin defectes que esmenar i tràmit de lliurament de documentació en oficines centrals de la companyia Gas Natural Fenosa, així com del seguiment d’aquest tràmit.

Així també ens encarreguem de la certificació de instal·lacions de gas i calefacció (R.I.T.I.), documents indispensables a l’hora de sol·licitar aquest subministrament, facilitant així, de forma molt important, els tràmits als nostres clients.

Esperem atendre’l molt ràpid!