A l’hora de dotar de calor a la teva llar, local, o oficina, disposes de diverses solucions que poden donar resposta a les teves necessitats d’eficiència energètica i estalvi. Per això, amb JAG Alcaide, a més d’estar assessorat per conèixer quina és la instal·lació que més s’adapta al que busques, comptaràs amb la confiança d’un equip professional que instal·larà la seva calefacció complint amb tots els requisits i normatives de seguretat necessàries perquè només et preocupis de gaudir.

Les instal·lacions de calefacció es dissenyaran tenint en compte tant criteris tècnics com els comentaris de el client respecte a la temperatura operativa que vol tenir al seu habitatge o a la ubicació dels radiadors per raons estètiques. Es comentarà sempre amb el client els pros / contres de les diverses ubicacions plantejades, raonant sempre amb arguments tècnics per poder acordar quina és la millor solució.

Es realitzaran aquestes instal·lacions sempre amb materials de primera qualitat (totes les canonades seran de coure), i s’intentarà que aquestes es vegin el menys possible. A més, si el client ho desitja, es podrà oferir altres tipus de radiadors de disseny per fer la instal·lació de calefacció més atractiva.

Les nostres instal·lacions seguiran sempre les directrius marcades pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques (RITE RD2013), calculant la potència calorífica necessària a instal·lar a partir dels valors marcats pel reglament. El càlcul a més es farà habitació per habitació, mai seleccionant tota la casa com si aquesta tingués una necessitat calorífica uniforme. Es tindran en compte aspectes com les parets interiors / exteriors, posició de l’habitatge dins de l’edifici, orientació geogràfica d’aquesta (què habitacions queden a nord etc.).

A més, en cas de voler realitzar una nova instal·lació de calefacció on no existia abans, t’aconsellarem quina és la caldera que s’adapta millor a les característiques del teu habitatge. No només tindrem en compte la superfície en metres quadrats d’aquesta, sinó també la potència calorífica de la calefacció a instal·lar i la demanda d’ACS (Aigua calenta sanitària) que l’habitatge requereixi.

En les següents pestanyes podràs consultar les principals opcions que t’oferim.

Les principals opcions que t’oferim