Característiques:

– Control electrònic – digital de les funcions.

– Pot funcionar de forma independent o bé governant a altres emissors connectant-los entre si mitjançant un fil domòtic.

– Diversos modes de funcionament que permeten a l’usuari personalitzar la temperatura i el consum.

– Pantalla digital de vidre líquid personalitzable.

Elaflu Excellence

En el dia a dia del nostre servei tècnic de reparació de calderes i escalfadors, veiem cada dia més clients descontents amb el rendiment de la seva caldera, descontents també amb el consum energètic que els produeix, més elevat del que esperaven quan van instal•lar l’aparell, i inclús veiem aparells amb averies que es podrien haver evitat si s’hagués dut a terme un manteniment adequat.

I és que, deixant de banda les qüestions legals o el fet que els fabricants recomanin sempre realitzar un manteniment anual, realitzar un manteniment periòdic de la caldera comporta molts avantatges. Per començar és important regular la caldera habitualment, això facilita un rendiment molt millor, una caldera mal regulada pot suposar un consum en gas molt més elevat del necessari. Per una altra banda, el fet de tenir la caldera neta suposa un consum energètic inferior, ajuda a millorar el rendiment de l’aparell, permet evitar algunes averies i també redueix les emissions de CO2 a l’atmosfera.

A part dels avantatges ja mencionats, tenir un contracte de manteniment proporciona molta seguretat al client, sabent que el seu aparell es troba sempre en bones condicions, i que, en cas de produir-se una averia, tindrà atenció prioritària i cap cos de desplaçament ni de mà d’obra.

Us adjuntem a continuació les imatges d’una revisió anual de caldera realitzada aquest matí:

control caldera

Cremador abans

instalacio caldera

Cremador després

revisar caldera

Caldera abans

manteniment caldera

Caldera després

L’eficiència energètica es pot definir com la reducció del consum energètic sense disminuir el confort de l’usuari. D’aquesta forma s’aconsegueix reduir els costos energètics i promoure la sensibilitat econòmica, política i ambiental.  Aquesta pràctica aconsegueix a la vegada protegir el medi ambient i conscienciar els ciutadans de la importància d’un consum energètic sostenible.

La modificació dels hàbits de consum diaris pot portar a un estalvi considerable d’energia. És important entendre que en moltes ocasions hi ha una gran diferència entre el consum d’energia real i el necessitat. En la majoria de casos, l’elecció d’un electrodomèstic de baix consum (per exemple els nous aires condicionats Junkers, que donen una importància crucial a l’eficiència energètica) o una racionalització en el us de la calefacció, poden ser punts claus per a obtenir un menor consum energètic sense perdre confort o benestar.

Algunes de les recomanacions importants per a reduir el consum son:

  • Adquirir electrodomèstics de classe A, que poden arribar a consumir un 55% menys que un electrodomèstic de classe mitjana.
  • Instal·lar làmpades LED, que duren al voltant d’uns 50 anys, que tenen un consum baix i que son el futur de l’eficiència energètica en el àmbit de la il·luminació. La instal·lació de LEDS ens ajudarà a disminuir considerablement el 20% de consum associat a la il·luminació.
  • El 46% del consum energètic d’una vivenda té a veure amb la calefacció (augmenta a un 60% si incloem l’aigua calenta). La instal·lació d’una caldera de classe A ens ajudarà a reduir aquest consum de forma notable.

A més a més, és important mencionar que des de l’1 de Juny, segons el decret RD 235/2013 és necessari un certificat d’eficiència energètica en el moment de vendre o de llogar edificis o parts d’aquests.

 Como conseguir eficiencia energética