Entrades

Crisi. Amb aquesta paraula tant de moda avui en dia agrupem tres conceptes profundament entrelligats:

  • Crisi econòmica
  • Crisi ambiental
  • Crisi energètica

Ara més que mai, s’ha de tenir en compte que l’estalvi energètic comporta una reducció de les nostres despeses mensuals amb les diferents companyies Subministradores/Comercialitzadores, així com l’alleugeriment dels minvants recursos energètics (gas, gas-oil, electricitat…) i la protecció del medi ambient.

Com aconseguir l’estalvi energètic?

Des de la seva fundació, per a JAG Alcaide sempre ha primat l’estudi acurat de les necessitats dels seus clients.

La instal·lació d’una calefacció comporta l’estudi de les necessitats calorífiques que necessita l’habitatge en qüestió. Un bon càlcul del nombre dels elements que han de tenir els radiadors en cada estança així com la seva ubicació garanteixen la comoditat de l’ambient. El sòl radiant és una altra opció d’emissió d’escalfor a la llar. Els principals avantatges d’aquest sistema són el confort que proporciona (l´ emissió calorífica neix als peus de les persones), l’estalvi en combustible (aproximadament un 20 %) i l´ absència de tubs i radiadors ( instal·lació invisible).

Instalación Suelo radiante

Instal·lació sól radiant

Un termòstat programador ens ajudarà a mantenir la temperatura adient i estalviar el consum innecessari de gas. I per últim, la caldera. Les noves calderes de condensació ens garanteixen un rendiment superior que les calderes convencionals (fins a un 111%), un estalvi en les factures del gas i la millora ambiental gràcies a la seva baixa emissió de CO₂ a l’atmosfera.

Caldera de condensación

Caldera de condensació Junkers

Els darrers aires condicionats amb la tecnologia Inverter redueixen el consum elèctric habitual dels antics equips de climatització perquè el consum elèctric es modula en funció de les necessitats tèrmiques del local a refredar o escalfar. El rendiment d´ aquests aparells és molt elevat si tenim en conte que per una unitat elèctrica consumida ( 1 KW) l´ aparell ens proporciona 3 unitats de fred o calor ( 3Kw). Substituir l´ estufa elèctrica per un Split invertir produeix un bon estalvi en la factura de la corrent i alhora ens proporciona aire climatitzat l´ estiu.

Aire Acondicionado Excellence

Aire Condici Junkers Excellence

La implantació de les làmpades de baix consum redueixen el 80% del consum elèctric i les emissions contaminants de CO₂ a l’atmosfera. Una làmpada incandescents tradicional consumeix el 80% de la seva energia en emetre escalfor i el restant 20% en lluminositat. Amb aquesta proporció s’explica que una làmpada de baix consum de 18-20W equival a una tradicional de 100W. En contrapartida les lluminàries de baix consum no són recomanables on l’acció de l’encesa i apagada és un fet constant  (escales comunitàries, passadissos, etc) i si en llocs on es mantingui la llum permanentment durant vàries hores.

L’opció que recomanem és l’enllumenat per leds. Els leds són dispositius semiconductors que transformen directament el corrent elèctric en lluminositat. Tenen una vida útil d’uns 45000 hores i consumeixen un 80% menys que la bombeta incandescent.

LED de alta potencia

LED d’alta potència

Instal·lem electrodomèstics classe A. Elegir i utilitzar-los correctament millora el nostre confort, estalvia diners i disminueix l’impacte ambiental. L’Etiqueta Energètica – la qual és obligatòria en les neveres, congeladors, rentadores , secadores, rentavaixelles, forns i aparells d’aire condicionat – identificativa dels aparells ens informa dels valors de consum d’energia i eficiència de l’aparell. Així per exemple, una rentadora de classe A pot consumir un 40% menys d’energia que una de classe D,això equival a un estalvi, durant la seva vida útil, d’uns 200€ en la factura elèctrica i uns 3500 litres menys de consum d’aigua.

Apostem per les energies renovables i en concret per l’energia solar tèrmica. Aquest sistema energètic, net i ric, ens permet aprofitar el sol durant tot l’any per abastir les nostres necessitats d’aigua calenta sanitària i recolzar el sistema de calefacció, maximitzant el rendiment i l’estalvi d’energia. Un sistema correctament planificat por arribar a estalviar un 70% de l’energia que es gasta habitualment per a escalfar l’aigua calenta de la nostra llar.

Placa Solar

Instal·lació plaques solars

Ens preocupem per la retirada dels aparells i elements substituïts pel posterior reciclatge dels materials mitjançant un Gestor de Residus Autoritzat per la Generalitat.